logotyp

TŘÍDA KUŘÁTKA

 Seznam dětí:

Jakub B., Dominik B.,Břetislav B.,Sofie H.,Zuzana H., Sofie H.,Monika H.,Matěj H.,Martin H.,Tomáš J.,Rozárie J.,Kryštof K.,Angie K.,Sára K.,Vojtěch K.,Aneta K.,Martin K., Tomáš M.,Petr M.,Václav M.,Tereza P., Hordii S.,Jonatán Š.,Rozálie Š., Antonie T.,Bella U.,Petr V.,Matouš V.Třídní učitelka: Bc.Šachová Anetta, Hanzlová Hana ( Burcevová Lenka, Fialová Lucie)

Předškoláci:

Jakub B.,Dominik B., Břetislav B.,Sofie H.,Matěj H.,Martin H.,Rozárie J.,Kryštof K.,Vojtěch K.,Martin K.,Tomáš M,Tereza P., Antonie T.,Bella U,Petr V.,Matouš V.,Rozálie Š.

co se učíme - tématické celky

ÚNOR

Zvířátka a příroda v zimě
Dovádění na sněhu
Pohádkový svět - karneval
Co rád jím

Podtémata:
Zimní sporty, ochrnné prostředky
Dopravní prostředky


Očekávané kompetence:
- obrázkové čtení příběhu, vyhledávání piktogramů a porozumnění významu
- charakterizovat zimní období a změny v přírodě
- pomoc a ochrana živých tvorů v zimě
- vyvinout úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
- domluvit se slovy, porozumět slyšenému, sledovat a vyprávět příběh, pohádku
- povědomí o ochraně svého zdraví v zimě
- bezpečnost při chůzi po ledě
- pojmenovat a určovat přírodní úkazy (námraza, tání, ledovka)
- koloběh vody v přírodě, experimenty s vodou a sněhem, s ledem
- naučí se protiklady, přijímat pokyny učitele
- přirozeně projevovat pozitivní a negativní emoce
- proč pečujeme o své okolí
- mít poznatky o existenci jiných zemích, národech a kultuře

Vzdělávací činnosti nabízené dětem:
- hádanky - poznej zvířátka a předměty denní potřeby
- hudebně a pohybově zaměřené hry
- práce s atlasem
- vyhledáváme v písních zvířátka, znaky zimy
- dokončování vět/příběhů dle fantazie dětí
- obkreslování tvarů, skládání papíru, obrázkové čtení
- hry na orientaci v prostoru, na papíře
- experimentování s vodou/ledem
- zimní radovánky a sportovně relaxační činnosti
- vzdělávací tématické procházky do přírody
- předmatematické představy (porovnání, počítání, přiřazování, hry s čísly, číselná řada)
- stolní společenské hry
- návštěva v Základní škole - zúčastnění vyučování v první třídě

Básničky

Letos v zimě se už snad,
brzy naučím lyžovat.
Z kopce rychle sjedu dolů,
udělám pár karambolů.
To mě ale nevadí,
tatínek mě pochválí.

Lesní zvířátka
Medvěd, zajíc,, vlk a liška
po lese si běhají.
V zimě chtějí plná bříška,
potravu si hledají.

Tuhle kořen, tuhle šiška
do zásoby schovají.
V polešku se teple schoulí,
zimu v klidu přečkají.

Mrazík
Mrazík cení zoubky,
chtěl by do chaloupky.
Co dovede, to my víme.
Dovnitř si ho nepustíme.
Ať maluje pěkně zvenku,
bílé květy na okénku.


Rukavice a čepice
Nasaďte si rukavice,
přijdou velké fujavice.
A na hlavu čepici,
to přemůže vánici.
Nejen, že nám sluší,
chráni naše uši.

Leden
Leden, Leden
přikryl vodu ledem.
A kde včera byly louže,
tam to dneska pěkně klouže.

Sněhuláci
Sněhuláci, ti se mají,
nekašlou a nesmrkají.
I když kmotru meluzínu,
pozvou ráno na hostinu.


  Projekt - motto: Říkejte si cokoliv - školák patří do školy.
  Pravidelná příprava předškoláků.

 
Učíme se správně držet tužku. Uvolňujeme zápěstí. Pracujeme s grafomotorickými listy a plníme úkoly.

Co nás čeká?

Budeme se učit podle vypracovaného projektu: "Těšíme se do školy"

Hlavní cíle projektu pro předškoláky:

- bezproblémový přechod dětí z MŠ do ZŠ

- vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat

- být tvůrčí a mít představivost, radovat se z poznání

- vedeme děti k samostatnému myšlení

- rozvíjíme jazyk a slovní zásobu

Forma:

děti pracují samostatně nebo ve skupinkách (kooperativní) vždy v pozitivní atmosféře ve třídě

práce se sešitem... grafomotorika a počáteční psaní

podporujeme zrakovou paměť (pohyb očí na řádku)

učíme se reprodukovat slyšené

učíme se sluchovou analýzu a syntézu

upevňujeme sociální dovednosti

seznamování s číselnou řadou, geometrickými tvary...předmatematické činnosti

děti se učí hodnotit svoji práci 

upevňujeme dodržování správných hygienických návyků


 
 

RYCHLÝ KONTAKT

obrázek
Školní 211
p.Senohraby 251 66
e-mail:
ms.mirosovice@volny.cz
ředitelka: 603 997 675

Datová schránka:
s73kuwp, Mateřská škola Mirošovice, okres Praha - východ

IČO:71004726

mobil MŠ:739 452 650

Informace


Konzultační hodiny s ředitelkou:
Vždy ve středu: dle předchozího objednání.
Lze domluvit i jiný termín a čas. Vše záleží na vzájemné domluvě.
(podněty, připomínky, stížnosti, poradenství, informace o dětech, stravování, zájmové činnosti apod., školní zralost dítěte)


Náš pověřenec GDPR je společnost SUMA.s.r.o.
Info:

Používáme cookies.
Naše webové stránky používají technologii známou jako cookies pro ukládání malého množství dat do PC nebo zařízení našich návštěvníků.Cookies nebudeme používat k shromažďování osobně identifikovatelných informací o Vás.Na tomto webu používáme:
Název: Sessionid
Účel:Tato cookie obsahuje identifikátor aktuální session.
Platnost: session
Kategorie: Nezbytně nutné

Jídelníček

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček naleznete zde.
HOME MŠ Mirošovice

Created by © 2012 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign