logotyp

TŘÍDA KUŘÁTKA
Třídní učitelka: Bc.Šachová Anetta, Hanzlová Hana ( Burcevová Lenka, Fialová Lucie)co se učíme - tématické celky

KVĚTEN

Na našem dvoře
Květen je plný květů
Maminka má svátek
Mých pět smyslů

Podtémata:
Jaro - význam sluníčka pro nás, pro květiny a celou přírodu
v zdravém těle zdravý duch - sportujeme
Vím co jím
Májové počasí - nebojím se bouřky, nic...


Očekávané kompetence:
- dítě zná celou řadu písní, básní, říkadel (vystupuje samostatně)
- je ve hře partnertem
- uplatňuje základní společenská pravidla, reaguje přiměřeně na drobný neúspěch
- k ostatním se chová přátelsky
- umí pracovat i samostatně
- dodržuje dohodnutá pravidla
- pojmenuje všechna domácí zvířata a jejich mláďata, bude umět vyprávět o jejich životě a chovu, základní rysy jednotlivých zvířat, jejich užitek
- bude umět vyprávět o svojí rodině, o mamince, jak pomáhá a s čím
- vyrobí a získá radost z obdarování druhých - přáníčko pro maminku
- umí mluvit většinou gramaticky správně (rod, číslo, čas, tvar, slova, předložky)
- ovládá se a kontroluje
- má přiměřenou slovní zásobu
- pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné

Vzdělávací činnosti nabízené dětem:
- vytváření, modelování, stříhání, experimentování, zpívání, přednes
- slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty, geometrické tvary
-práce s atlasem, mapou
- tabulky Logico - časoprostorové pojmy
- praktické pracovní činnosti
- smyslové hry
- pestrá nabídka ostatních činností, dle zájmu a potřeb dětí
- dostatek pohybových aktivit a volných her
- individuální práce s předškoláky, grafomotorické listy, zábavné úkoly, držení tužky apod.
- sluchové rozkládání slov na slabiky, vytleskávání slov
- naučné vycházky do lesa - zvuky lesa, stavby skřítkům
- výlety

Básničky

Moje máma, to je máma,
máma máma maminka.
Ta se nám tak právě hodí,
pro našeho tatínka.
A můj táta, to je táta,
hodného mám tatínka,
dobře, že ho v světě našla,
právě moje maminka.
Moje máma a můj táta,
tatínek a maminka,
k tomu ještě hodně dětí,
to je naše rodinka.

Maminka je moje kráska,
maminka je klid a láska.
Když se na mě usměje
tak na světě krásně je.  Projekt - motto: Říkejte si cokoliv - školák patří do školy.
  Pravidelná příprava předškoláků.

 
Učíme se správně držet tužku. Uvolňujeme zápěstí. Pracujeme s grafomotorickými listy a plníme úkoly.

Co nás čeká?

Budeme se učit podle vypracovaného projektu: "Těšíme se do školy"

Hlavní cíle projektu pro předškoláky:

- bezproblémový přechod dětí z MŠ do ZŠ

- vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat

- být tvůrčí a mít představivost, radovat se z poznání

- vedeme děti k samostatnému myšlení

- rozvíjíme jazyk a slovní zásobu

Forma:

děti pracují samostatně nebo ve skupinkách (kooperativní) vždy v pozitivní atmosféře ve třídě

práce se sešitem... grafomotorika a počáteční psaní

podporujeme zrakovou paměť (pohyb očí na řádku)

učíme se reprodukovat slyšené

učíme se sluchovou analýzu a syntézu

upevňujeme sociální dovednosti

seznamování s číselnou řadou, geometrickými tvary...předmatematické činnosti

děti se učí hodnotit svoji práci 

upevňujeme dodržování správných hygienických návyků

RYCHLÝ KONTAKT

obrázek
Školní 211
p.Senohraby 251 66
e-mail:
ms.mirosovice@volny.cz
ředitelka: 603 997 675

Datová schránka:
s73kuwp, Mateřská škola Mirošovice, okres Praha - východ

IČO:71004726

mobil MŠ:739 452 650

Informace

Příchod od 6:45 - 8:00 hodin.

11.6. výlet
Odjezd od MŠ:7:30


Konzultační hodiny s ředitelkou:
Vždy ve středu: dle předchozího objednání.
Lze domluvit i jiný termín a čas. Vše záleží na vzájemné domluvě.
(podněty, připomínky, stížnosti, poradenství, informace o dětech, stravování, zájmové činnosti apod., školní zralost dítěte)


Náš pověřenec GDPR je společnost SUMA.s.r.o.
Info:


Používáme cookies.
Naše webové stránky používají technologii známou jako cookies pro ukládání malého množství dat do PC nebo zařízení našich návštěvníků.Cookies nebudeme používat k shromažďování osobně identifikovatelných informací o Vás.Na tomto webu používáme:
Název: Sessionid
Účel:Tato cookie obsahuje identifikátor aktuální session.
Platnost: session
Kategorie: Nezbytně nutné

Jídelníček

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček naleznete zde.
HOME MŠ Mirošovice

Created by © 2012 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign