logotyp

TŘÍDA KUŘÁTKA
Třídní učitelka: Bc.Šachová Anetta, Hanzlová Hana ( Burcevová Lenka, Fialová Lucie)co se učíme - tématické celky

LEDEN

Zima je tu děti, vrány k městu letí
Zimní radovánky a sportování
Skupenství vody - planeta Země

Podtémata:
Ochrana zdraví v zimě
Význam vitamínů pro naše zdraví
Zimní oblečení
Co umím k zápisu do základní školy


Očekávané kompetence:
- obrázkové čtení příběhu, vyhledávání piktogramů a porozumnění významu
- charakterizovat zimní období a změny v přírodě
- pomoc a ochrana živých tvorů v zimě
- vyvinout úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
- domluvit se slovy, porozumět slyšenému, sledovat a vyprávět příběh, pohádku
- povědomí o ochraně svého zdraví v zimě
- bezpečnost při chůzi po ledě
- pojmenovat a určovat přírodní úkazy (námraza, tání, ledovka)
- koloběh vody v přírodě, experimenty s vodou a sněhem, s ledem
- naučí se protiklady, přijímat pokyny učitele
- přirozeně projevovat pozitivní a negativní emoce
- proč pečujeme o své okolí
- mít poznatky o existenci jiných zemích, národech a kultuře


Vzdělávací činnosti nabízené dětem:
- hádanky - poznej zvířátka a předměty denní potřeby
- hudebně a pohybově zaměřené hry
- práce s atlasem
- vyhledáváme v písních zvířátka, znaky zimy
- dokončování vět/příběhů dle fantazie dětí
- obkreslování tvarů, skládání papíru, obrázkové čtení
- hry na orientaci v prostoru, na papíře
- experimentování s vodou/ledem
- zimní radovánky a sportovně relaxační činnosti
- vzdělávací tématické procházky do přírody
- předmatematické představy (porovnání, počítání, přiřazování, hry s čísly, číselná řada)
- stolní společenské hry
- návštěva v Základní škole - zúčastnění vyučování v první třídě

Básničky

Černá kočička
Naše černá kočička,
ta má fousky od mlíčka.
V zimě má i bílé chloupky,
když beží sněhem do chaloupky.

Sáně
Sáně jedou sláva, sláva,
táta s mámou pěkně mává.
Sáně jedou, tú, tú, tú
mámo, táto, už jsme tu.

Fouká
Fouká venku, fouká
pejsek z boudy kouká.
Děti staví sněhuláka
a pejska to hodně láká.
Štěká však, že nevstane
až to foukat přestane.

Sníh
Venku padá bílý sníh,
pojedeme na saních.
Sáně jedou jako drak, smějeme se jako tak.
  Projekt - motto: Říkejte si cokoliv - školák patří do školy.
  Pravidelná příprava předškoláků.

 
Učíme se správně držet tužku. Uvolňujeme zápěstí. Pracujeme s grafomotorickými listy a plníme úkoly.

Co nás čeká?

Budeme se učit podle vypracovaného projektu: "Těšíme se do školy"

Hlavní cíle projektu pro předškoláky:

- bezproblémový přechod dětí z MŠ do ZŠ

- vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat

- být tvůrčí a mít představivost, radovat se z poznání

- vedeme děti k samostatnému myšlení

- rozvíjíme jazyk a slovní zásobu

Forma:

děti pracují samostatně nebo ve skupinkách (kooperativní) vždy v pozitivní atmosféře ve třídě

práce se sešitem... grafomotorika a počáteční psaní

podporujeme zrakovou paměť (pohyb očí na řádku)

učíme se reprodukovat slyšené

učíme se sluchovou analýzu a syntézu

upevňujeme sociální dovednosti

seznamování s číselnou řadou, geometrickými tvary...předmatematické činnosti

děti se učí hodnotit svoji práci 

upevňujeme dodržování správných hygienických návyků


 
 

RYCHLÝ KONTAKT

obrázek
Školní 211
p.Senohraby 251 66
e-mail:
ms.mirosovice@volny.cz
ředitelka: 603 997 675

Datová schránka:
s73kuwp, Mateřská škola Mirošovice, okres Praha - východ

IČO:71004726

mobil MŠ:739 452 650

Informace


Příchod od 6:45 - 8:00 hodin.
Provoz od 6:45-16:45 hodin.

Konzultační hodiny s ředitelkou:
Vždy ve středu: dle předchozího objednání.
Lze domluvit i jiný termín a čas. Vše záleží na vzájemné domluvě.
(podněty, připomínky, stížnosti, poradenství, informace o dětech, stravování, zájmové činnosti apod., školní zralost dítěte)


Náš pověřenec GDPR je společnost SUMA.s.r.o.
Info:


Používáme cookies.
Naše webové stránky používají technologii známou jako cookies pro ukládání malého množství dat do PC nebo zařízení našich návštěvníků.Cookies nebudeme používat k shromažďování osobně identifikovatelných informací o Vás.Na tomto webu používáme:
Název: Sessionid
Účel:Tato cookie obsahuje identifikátor aktuální session.
Platnost: session
Kategorie: Nezbytně nutné

Jídelníček

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček naleznete zde.
HOME MŠ Mirošovice

Created by © 2012 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign