logotyp

TŘÍDA KUŘÁTKA

 Seznam dětí:

Jakub B., Dominik B.,Břetislav B.,Sofie H.,Zuzana H., Sofie H.,Monika H.,Matěj H.,Martin H.,Tomáš J.,Rozárie J.,Kryštof K.,Angie K.,Sára K.,Vojtěch K.,Aneta K.,Martin K., Tomáš M.,Petr M.,Václav M.,Tereza P., Hordii S.,Jonatán Š.,Rozálie Š., Antonie T.,Bella U.,Petr V.,Matouš V.Třídní učitelka: Bc.Šachová Anetta, Hanzlová Hana ( Burcevová Lenka, Fialová Lucie)

Předškoláci:

Jakub B.,Dominik B., Břetislav B.,Sofie H.,Matěj H.,Martin H.,Rozárie J.,Kryštof K.,Vojtěch K.,Martin K.,Tomáš M,Tereza P., Antonie T.,Bella U,Petr V.,Matouš V.,Rozálie Š.

co se učíme - tématické celky

KVĚTEN

Na našem dvoře
Květen je plný květů
Maminka má svátek
Mých pět smyslů

Podtémata:
Jaro - význam sluníčka pro nás, pro květiny a celou přírodu
v zdravém těle zdravý duch - sportujeme
Vím co jím
Májové počasí - nebojím se bouřky, nic...


Očekávané kompetence:
- dítě zná celou řadu písní, básní, říkadel (vystupuje samostatně)
- je ve hře partnertem


Vzdělávací činnosti nabízené dětem:
- vytváření, modelování, stříhání, experimentování, zpívání, přednes
- slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty, geometrické tvary
-práce s atlasem, mapou
- tabulky Logico - časoprostorové pojmy
- praktické pracovní činnosti
- smyslové hry
- pestrá nabídka ostatních činností, dle zájmu a potřeb dětí
- dostatek pohybových aktivit a volných her
- individuální práce s předškoláky, grafomotorické listy, zábavné úkoly, držení tužky apod.
- sluchové rozkládání slov na slabiky, vytleskávání slov
- naučné vycházky do lesa - zvuky lesa, stavby skřítkům
- výlety

Básničky

Březen
Už je březen je to tak,
máme tady jaro.
Dlouhé bylo čekání, 
ale za to stálo.
Najít první sněženku,
nedá velikou práci.
A pak koukni na nebe 
jak se ptáci vrací.

My jsme děti, malé děti
my chodíme do školky.
Hrajeme si povídáme,
půjčujeme si pastelky.
Stavíme a montujeme,
venku všechno zkoumáme.
Zvědaví jsme, neposední,
kuřátka si říkáme.

Sněženka
Jak jsi bílá, něžná
Sněženko má sněžná.
Kdepak bych já byla,
jiná nežli bílá,
když jsem se blízko sněhu narodila.

Sněženka se jmenuje,
jarní radost daruje.
Konec zimy už se blíží,
potichu se jaro vplíží.
Po Sněžence Bledule, 
to už tady jaro je.
A pak k jaru zlatý klíč,
krásný, žlutý Petrklíč.


  Projekt - motto: Říkejte si cokoliv - školák patří do školy.
  Pravidelná příprava předškoláků.

 
Učíme se správně držet tužku. Uvolňujeme zápěstí. Pracujeme s grafomotorickými listy a plníme úkoly.

Co nás čeká?

Budeme se učit podle vypracovaného projektu: "Těšíme se do školy"

Hlavní cíle projektu pro předškoláky:

- bezproblémový přechod dětí z MŠ do ZŠ

- vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat

- být tvůrčí a mít představivost, radovat se z poznání

- vedeme děti k samostatnému myšlení

- rozvíjíme jazyk a slovní zásobu

Forma:

děti pracují samostatně nebo ve skupinkách (kooperativní) vždy v pozitivní atmosféře ve třídě

práce se sešitem... grafomotorika a počáteční psaní

podporujeme zrakovou paměť (pohyb očí na řádku)

učíme se reprodukovat slyšené

učíme se sluchovou analýzu a syntézu

upevňujeme sociální dovednosti

seznamování s číselnou řadou, geometrickými tvary...předmatematické činnosti

děti se učí hodnotit svoji práci 

upevňujeme dodržování správných hygienických návyků


 
 

RYCHLÝ KONTAKT

obrázek
Školní 211
p.Senohraby 251 66
e-mail:
ms.mirosovice@volny.cz
ředitelka: 603 997 675

Datová schránka:
s73kuwp, Mateřská škola Mirošovice, okres Praha - východ

IČO:71004726

mobil MŠ:739 452 650

Informace

Konzultační hodiny s ředitelkou:
Vždy ve středu: dle předchozího objednání.
Lze domluvit i jiný termín a čas. Vše záleží na vzájemné domluvě.
(podněty, připomínky, stížnosti, poradenství, informace o dětech, stravování, zájmové činnosti apod., školní zralost dítěte)


Náš pověřenec GDPR je společnost SUMA.s.r.o.
Info:


Používáme cookies.
Naše webové stránky používají technologii známou jako cookies pro ukládání malého množství dat do PC nebo zařízení našich návštěvníků.Cookies nebudeme používat k shromažďování osobně identifikovatelných informací o Vás.Na tomto webu používáme:
Název: Sessionid
Účel:Tato cookie obsahuje identifikátor aktuální session.
Platnost: session
Kategorie: Nezbytně nutné

Jídelníček

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček naleznete zde.
HOME MŠ Mirošovice

Created by © 2012 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign